Region Skånes upphandlingar Samordnad upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård för Sveriges regioner

Samordnad upphandling av hyrpersonal inom hälso- och sjukvård för Sveriges regioner

Västra Götalandsregionen, Vänersborg

Syftet med denna upphandling är att vid arbetsanhopning, tillfällig frånvaro eller behov av viss specialistkompetens tillgodose behovet av legitimerad vårdpersonal inom Sveriges regioner genom hyrpersonal. Målet är att skapa avtal som genom god kvalitet och ekonomi säkerställer regionernas behov av bemanning.

En inledande anbudsperiod löper från det att upphandlingsdokumenten publicerats. Sista anbudsdag för denna inledande anbudsperiod är 8 januari 2023 kl. 24:00.

Sista dag för att ställa frågor i denna inledande anbudsperiod är 29 december 2022 kl. 24:00

Syftet med denna upphandling är att vid arbetsanhopning, tillfällig frånvaro eller behov av viss specialistkompetens tillgodose behovet av legitimerad vårdpersonal inom Sveriges regioner genom hyrpersonal. Målet är att skapa avtal som genom god kvalitet och ekonomi säkerställer regionernas behov av bemanning.

Sista ansökningsdag
829 dagar kvar

(2026-09-29)

Förfarande

Selektivt

Publicerad

2022-11-25

Dokumenttyp

Periodiskt meddelande

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

RS 2022-03983