Region Skånes upphandlingar Säljstöd och Validering

Säljstöd och Validering

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Vidareutveckling och support av existerande sälj- och valideringssystem ombord på fordon i kollektivtrafik, inklusive specialanpassad hårdvara och integrationer i beställarens IT-miljö för försäljning av biljetter baserad på svensk biljettstandard MTS och EMV-standard för betalning.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2022-06-04

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

38/2022