Region Skånes upphandlingar Riksfärdtjänst och interregionala sjukresor

Riksfärdtjänst och interregionala sjukresor

Region Skåne, Skånetrafiken, HÄSSLEHOLM

Ramavtalet omfattar bokning av riksfärdtjänstresor och sjukresor utanför Region Skåne för personer

som beviljats tillstånd att resa med riksfärdtjänst enligt lag om riksfärdtjänst,1997:735, respektive lag

(1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Ramavtalet omfattar bokning av riksfärdtjänstresor och sjukresor utanför Region Skåne för personer

som beviljats tillstånd att resa med riksfärdtjänst enligt lag om riksfärdtjänst,1997:735, respektive lag

(1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-04-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

16/2021