Region Skånes upphandlingar RFI - Vattenreningsanläggning dialys

RFI - Vattenreningsanläggning dialys

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Request for information avseende vattenreningsanläggning.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-09-21)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-09-09

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001848