Region Skånes upphandlingar RFI - teman 1-5 i Malmö stadstrafik

RFI - teman 1-5 i Malmö stadstrafik

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Detta är en RFI, det vill säga inhämtning av information från marknadens aktörer gällande följande teman 1-5; Ersättningsform / Avtalslängd_optionstid / Frivolym / Påstigning-alla-dörrar / Regularitetskörning.

Bifogad pdf-fil med olika frågor per teman som Skånetrafiken skulle vilja få besvarade.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-09-05)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-08-15

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

23/2023_1-5