Region Skånes upphandlingar RFI Robot för provhantering

RFI Robot för provhantering

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Laboratoriemedicin Bas inom region Skåne, tar en vanlig dag emot ca 20 000 prover och ca 1200 transportlådor.

Efterfrågad lösning skal innefatta funktioner för att ta emot transportlådor i en provmottagning och packa upp de lådinsatser med rör och burkar ("prover") som transporteras i lådorna, sätta tillbaka tomma lådinsatser i transportlådan samt sortera och transportera de uppackade proverna vidare inom sjukhuslokalerna i både interna och publika lokaler.

Upphandlingen av ett sådant system är en del av Medicinsk service strategi att automatisera provlogistiken för att öka både kvalitet och effektivitet.

Upphandlingen kommer huvudsakligen adressera laboratorierna i Lund och Malmö men lösningen skall, i ett modifierat utförande, framöver också kunna användas på mindre laboratorier i övriga Skåne varför ett flexibelt och skalbart system efterfrågas.

Se kort beskrivning ovan.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-09-24)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-09-12

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län, Sverige

Diarie-/referensnummer

KI200128