Region Skånes upphandlingar RFI Reklam i kollektivtrafiken

RFI Reklam i kollektivtrafiken

Region Skåne, Skånetrafiken, HÄSSLEHOLM

Det övergripande målet med denna RFI-process är att erhålla en djupare insikt i marknaden för reklam på väderskydd, med särskilt fokus på att identifiera innovativa lösningar och branschbästa praxis. Genom att samla in information från potentiella leverantörer strävar Skånetrafiken efter att skapa en strategisk grund för den kommande upphandlingen kring reklam i väderskydd.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-01-31)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-01-09

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

160/2023