Region Skånes upphandlingar RFI Ramavtal Ljuskällor

RFI Ramavtal Ljuskällor

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Inför kommande upphandling av ramavtal ljuskällor och i syfte att främja en ökad dialog med marknaden önskar Region Skåne få in synpunkter från potentiella Anbudsgivare avseende vissa delar av upphandlingen. Synpunkter lämnas senast 2022-05-22.

Extern remiss avseende upphandling av ramavtal ljuskällor

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-22)

Förfarande

Extern remiss

Publicerad

2022-05-14

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Blekinge län, Gotlands län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Västra Götalands län

Diarie-/referensnummer

2022-FA000103