Region Skånes upphandlingar RFI produkter till, Sjukvårdsutrustning Vagnar, Region Skåne

RFI produkter till, Sjukvårdsutrustning Vagnar, Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig inför en eventuell upphandling av Sjukvårdsutrustning Vagnar till Region Skåne.

Av denna anledning inbjuds leverantörer, som har ett intresse av att delta i en eventuell kommande upphandling under 2023, till att inkomma med produktinformation.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-03-22)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-03-08

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000688