Region Skånes upphandlingar RFI Öppen specialistvård Barn- och Ungdomsmedicin (BUM)

RFI Öppen specialistvård Barn- och Ungdomsmedicin (BUM)

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Request for information (RFI) för området öppen specialistvård Barn- och Ungdomsmedicin (BUM).

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-06-08)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-05-23

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001451