Region Skånes upphandlingar RFI om ett IT-stöd för produktionsstyrning

RFI om ett IT-stöd för produktionsstyrning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Innan en upphandling startar genomför Region Skåne en analys av marknaden. En del av denna analys är att samla in information som hjälper till att skapa en bild av marknaden. Denna RFI skall inte likställas med ett förfrågningsunderlag kring vad man senare kommer upphandla. En RFI kan vara bredare och beröra närliggande områden som kan tänkas påverkas av det man skall upphandla.

Observera att detta är en RFI (request for information) och inte upphandling.

Beskrivning

SyfteInnan en upphandling startar genomför Region Skåne en analys av marknaden. En del av denna analys är att samla in information som hjälper till att skapa en bild av marknaden. Denna RFI skall inte likställas med ett förfrågningsunderlag kring vad man senare kommer upphandla. En RFI kan vara bredare och beröra närliggande områden som kan tänkas påverkas av det man skall upphandla.

Syftet med denna RFI är att skaffa mer information om:

Vilka tjänster som kan erbjudas utifrån funktionella krav (usecase samt användarvänlighet)

Tekniska förutsättningar (infrastruktur, kommunikation)

Frågor kring leverans

Leverantörens intentioner kring utveckling

Hur den övergripande kostnadsbilden ser ut

Förvaltningsbarhet (livscykelhantering, support, uppgradering/vidareutveckling)

Ersättning

Det utgår ingen ersättning för deltagande i denna RFI.

Observera att detta är en RFI (Request for information) och inte en upphandling. Läs noga genom bifogat Worddokument för mer detaljer.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-10-04)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-09-14

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI210126