Region Skånes upphandlingar RFI och inbjudan till leverantörsdialogmöte - Radiofarmaka

RFI och inbjudan till leverantörsdialogmöte - Radiofarmaka

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

RFI och inbjudan till leverantörsdialogmöte - Radiofarmaka

Region Skåne planerar att påbörja en upphandling avseende successiva leveranser av radiofarmaka. Upphandlingen kommer preliminärt att omfatta generatorer, radioaktiva läkemedel och kit samt eventuellt vissa medicintekniska produkter till Region Skånes förvaltningar.

Syftet med denna RFI och dialog är att samla information för att i ett senare skede kunna genomföra en upphandling.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-11-23)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-11-09

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002848