Region Skånes upphandlingar RFI Multidisciplinärt regionalt LIMS

RFI Multidisciplinärt regionalt LIMS

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne orienterar sig för närvarande inför eventuell upphandling av ett laboratorieinformationssystem (hädanefter förkortat LIMS).

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-05-12)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-04-03

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-O000422