Region Skånes upphandlingar RFI - Mobil röntgenutrustning, G-båge, biplan

RFI - Mobil röntgenutrustning, G-båge, biplan

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Request for information avseende mobil Röntgenutrustning, G-båge, biplan, för placering på OP-avdelning. Avsedd för att användas till bl.a. höftleds operationer.

Region Skåne har för avsikt att genomföra en upphandling av mobil röntgenutrustning, G-båge,

biplan önskar härmed komma i kontakt med leverantörer som verkar inom produktområdet.

Syftet är att sondera terrängen för att få ökad förståelse om vad marknaden kan erbjuda och i

förlängningen därmed hur en framtida upphandling i allmänhet och kravspecifikation i synnerhet kan

utformas.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-11-14)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-10-30

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002419