Region Skånes upphandlingar RFI Miljökrav i Upphandling

RFI Miljökrav i Upphandling

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Aktörer som säljer fastighetsrelaterade varor och tjänster bjuds in att lämna svar på vår RFI gällande miljö- och hållbarhetskrav som ett led i att utveckla vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

Regionfastigheter, Region Skåne bjuder in er att besvara denna RFI.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-12-03)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-11-12

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-FA000251