Region Skånes upphandlingar RFI - Lågtemperatursterilisator

RFI - Lågtemperatursterilisator

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Region Skåne har för avsikt att genomföra en upphandling av lågtemperatursterilisator och önskar

härmed komma i kontakt med leverantörer som verkar inom produktområdet.

Syftet är att sondera terrängen för att få ökad förståelse om vad marknaden kan erbjuda och i

förlängningen därmed hur en framtida upphandling i allmänhet och kravspecifikation i synnerhet kan

utformas.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-09-29)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-09-14

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001990