Region Skånes upphandlingar RFI- Köksutrustning & Servering

RFI- Köksutrustning & Servering

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Request for information (RFI)- Köksutrustning & Servering

Region Skåne avser att upphandla nytt sortiment gällande Köksutrustning & Servering.

Det har gått en tid sedan föregående upphandling genomfördes och förändringar har skett inom regionen men säkerligen så även på leverantörsmarknaden. En del med syftet av denna RFI är att undersöka hur marknadens utbud ser ut idag och på sikt.

Då intresset för att delta vid föregående upphandlingar inom området har varit lågt är även syftet med RFI:n att få er åsikt och kännedom om hur vi kan attrahera fler potentiella aktörer.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-01-18)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-12-21

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002319