Region Skånes upphandlingar RFI - IT-stöd för handläggning av asylsökande

RFI - IT-stöd för handläggning av asylsökande

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne använder idag ett IT-stöd för att utifrån Migrationsverkets MELKER -lista underlätta administrationen kring kallelse av asylsökande, papperslösa och kvotflyktingar till hälsoundersökningar och tandvårdskontroller. Systemet vänder sig till vårdpersonal och används även av centrala funktioner för att erhålla ersättning för den utförda vården från Migrationsverket.

Region Skåne efterfrågar nu information från marknaden för att kunna ta beslut om eventuell upphandling av ovanstående IT-stöd.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-05-05)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-04-21

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001048