Region Skånes upphandlingar RFI Intraoperativt MR ledd neuronavigerings plattform till Region Skåne

RFI Intraoperativt MR ledd neuronavigerings plattform till Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

RFI för Neuronavigationsplattform / Stereotaktiskt navigeringssystem. Avsedd användning är i MR scanner under pågående operation där patienten är liggande i MR scanner under hela operationen.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-06-28)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-06-14

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-O001304