Region Skånes upphandlingar RFI gällande Nästa Generation Öresundståg (NGÖ)

RFI gällande Nästa Generation Öresundståg (NGÖ)

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Detta är en RFI, det vill säga inhämtning av information från marknadens aktörer gällande följande områden; Kommersiella frågor, Kontraktuella frågor, Övegripande fordonsutformning, Fordonsutformning, Kundmöte, IT-relaterade frågor och Depåfrågor.

Bifogar Huvuddokument i pdf "NGÖ-0002-T RFI frågor till marknaden" samt bilagor (3 st pdf) och svarsmatris

"RFI Svarsmatris" i excelformat, med olika frågor per områden/kapitel som Skånetrafiken skulle vilja få besvarade senast 20 december 2023 i TendSign.

RFI/marknadsdialog inför kommande fordonsupphandling - Nästa Generation Öresundståg (NGÖ).

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-12-20)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-11-05

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Blekinge län, Skåne län

Diarie-/referensnummer

118/2023_RFI