Region Skånes upphandlingar RFI gällande IT-stöd för Schemaläggning, Bemanning och Vikariehantering

RFI gällande IT-stöd för Schemaläggning, Bemanning och Vikariehantering

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Region Skåne avser att gå ut i upphandling av IT-stöd för områdena Schema, Bemanning, Vikariehantering, Närvaro/Frånvaro-rapportering samt integrationer till nuvarande IT-stöd.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-02-11)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-01-30

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-O000221