Region Skånes upphandlingar RFI - gällande Identitet och åtkomst (IAM identity access management) plattform

RFI - gällande Identitet och åtkomst (IAM identity access management) plattform

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Inköpsfunktionen och förvaltningen av IAM Plattformen i Region Skåne samlar in information i syfte att förbereda en eventuell upphandling av en Identitets och åtkomst hanterings lösning, benämns IAM i dokumentet.

Uppdraget omfattar insamling av information gällande en sammanhållen lösning för hantering av identiteter och behörigheter för IT system inom regionen. Denna lösning ska ersätta befintlig lösning, samt utvecklas vidare med ny funktionalitet.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-11-30)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-10-25

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI230180