Region Skånes upphandlingar RFI Förmedling av språktolktjänster

RFI Förmedling av språktolktjänster

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Request for information - Förmedling av språktolktjänster

RFI - Förmedling av språktolktjänster

Detta är ingen upphandling

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-06-16)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-05-31

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

RFI 2023-O001544