Region Skånes upphandlingar RFI Fordonsteknik och Tjänster - Trafikleverantörer

RFI Fordonsteknik och Tjänster - Trafikleverantörer

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Skånetrafiken inbjuder härmed trafikleverantörer inom kollektivtrafikbranschen att lämna information avseende lösningsalternativ inom fordonsteknik och tjänster inför en eventuell upphandling.

Syftet med denna RFI är att Skånetrafiken från marknaden ska skaffa sig kunskap om följande:

Vilka tjänster som kan erbjudas inom fordonsteknik för kollektivtrafikbranschen

Vilka tjänster ni som leverantör ser som rimliga inom ert erbjudande

Era intentioner kring utveckling, drift och support

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2023-09-14)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-06-15

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

Diarienummer 91/2023