Region Skånes upphandlingar RFI - Expediering och sampackning av läkemedel och behandlingsrelaterade förbrukningsmaterial till patienter med dialys eller parenteral nutrition i hemmet

RFI - Expediering och sampackning av läkemedel och behandlingsrelaterade förbrukningsmaterial till patienter med dialys eller parenteral nutrition i hemmet

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

RFI och inbjudan till leverantörsdialogmöte - Expediering och sampackning av läkemedel och behandlingsrelaterade förbrukningsmaterial till patienter med dialys eller parenteral nutrition i hemmet.

Syftet med denna RFI och dialog är att samla information för att i ett senare skede kunna genomföra en upphandling.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2024-01-02)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2023-12-14

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O003520