Region Skånes upphandlingar RFI Dagsjukvård för personer med ätstörning

RFI Dagsjukvård för personer med ätstörning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Dagsjukvård för personer med ätstörning

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-02-21)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-02-03

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

RFI 2022-O000281