Region Skånes upphandlingar RFI Avfallshantering för Region Skåne

RFI Avfallshantering för Region Skåne

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

RFI inför kommande upphandling av avfallshantering för Region Skåne. Upphandlingen avser avfallshantering gällande återvinningsfraktioner för Region Skåne.

Uppdraget omfattar att hyra ut utrustning/lastbärare för källsortering, omhänderta, borttransportera och på miljömässigt bästa sätt slutbehandla källsorterat avfall från Region Skåne.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2020-08-21)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2020-06-29

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001183