RFI Affärssystem

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Marknadsundersökning med eventuell leverantörsträff gällande affärssystem med fokus på ekonomi (hantering av kund- och leverantörsreskontra, redovisning/bokslut, e-handel, budget/prognos, anläggningsredovisning, projektredovisning och internredovisning inkl intern fakturering etc).

RFI- Request for information: Marknadsundersökning med eventuell leverantörsträff gällande affärssystem med fokus på ekonomi (hantering av kund- och leverantörsreskontra, redovisning/bokslut, e-handel, budget/prognos, anläggningsredovisning, projektredovisning och internredovisning inkl intern fakturering etc).

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-02-03)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-01-15

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Sverige

Diarie-/referensnummer

2022-O000088