Region Skånes upphandlingar Revision av Region Skånes bolag

Revision av Region Skånes bolag

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Revision av Region Skånes bolag.

Upphandling av revisionstjänster för Region Skånes bolag.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-01-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-12-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001996