Reumatologi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av reumatologisk mottagningsverksamhet för Region Skåne med inriktningen att utreda och behandla patienter som kräver specialistkompetens inom reumatologi.

Verksamheten ska utgöra en del av den samlade specialiserade hälso- och sjukvården i Region Skåne och vara ett komplement till den reumatologiska vården som bedrivs av Region Skånes sjukhus.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-07)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-11-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-POL000466