Region Skånes upphandlingar Request for information (RFI) värmebefuktare till ventilatorer

Request for information (RFI) värmebefuktare till ventilatorer

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

I förberedelserna inför en eventuell upphandling genomför Region Skåne en analys av marknaden. En del av denna analys är att samla in information som hjälper till att skapa en bild av marknaden. Denna RFI ska inte likställas med ett förfrågningsunderlag kring vad man senare kommer att upphandla. Syftet med denna RFI är att insamla information om vilken utrustning som kan erbjudas.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-02-01)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-01-19

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000136