Region Skånes upphandlingar Request for information (RFI) samt inbjudan till leverantörspresentation för Kemtekniska produkter till städ och kök samt städredskap

Request for information (RFI) samt inbjudan till leverantörspresentation för Kemtekniska produkter till städ och kök samt städredskap

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Välkomna att lämna information samt medverka vid Leveranstörspresentationer!

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-09-28)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-09-15

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001490