Region Skånes upphandlingar Request for Information (RFI) inför upphandling av ramavtal VVS-material

Request for Information (RFI) inför upphandling av ramavtal VVS-material

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Inför kommande upphandling av ramavtal VVS-material och i syfte att främja en ökad dialog med marknaden önskar Region Skåne få in synpunkter från potentiella Anbudsgivare avseende utvärderingsmodell av varukorg för VVS-material.

I bifogad Excelfil finns en utvärderingsmodell för en fiktiv varukorg. Observera att artiklar i varukorgen endast utgör exempel på artiklar som skulle kunna omfattas i den kommande upphandlingen.

Synpunkter lämnas senast 2022-04-06.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2022-04-06)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2022-03-26

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-FA000037