Region Skånes upphandlingar Request For Information (RFI) avseende Planeringsverktyg för Kollektivtrafikbranschen

Request For Information (RFI) avseende Planeringsverktyg för Kollektivtrafikbranschen

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Request For Information (RFI) avseende planeringsverktyg för kollektivtrafikbranschen

Syftet med denna RFI är att Skånetrafiken från marknaden ska skaffa sig kunskap om följande:

- Vilka tjänster som kan erbjudas inom planeringsverktyg för kollektivtrafikbranschen

- Frågor kring leverans, om en hel lösning eller enbart delar av tjänsten och vad som ingår

- Leverantörens intentioner kring utveckling, drift och support.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-10-31)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-10-08

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

112/2021