Region Skånes upphandlingar Request For Information - Inför upphandlingar av busstrafik

Request For Information - Inför upphandlingar av busstrafik

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Inför upphandlingar av busstrafik för Eslövs stads- och regiontrafik, SkåneExpressen Hörby samt regiontrafik Malmö-Lund har Skånetrafiken önskemål om att få information inom några områden.

Se mer i bifogad pdf-fil "Request For Information - Inför upphandlingar av busstrafik".

(Meddelande om request for information, RFI)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2024-05-02

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

73/2024, 74/2024 RFI