Region Skånes upphandlingar Reparation och underhåll lastbärare

Reparation och underhåll lastbärare

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Region Skåne har behov av reparation och underhåll av transportvagnar.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-02-13)

Förfarande

Direktupphandling

Publicerad

2023-01-25

Dokumenttyp

Direktupphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000203