Region Skånes upphandlingar Rehabilitering i varmt klimat

Rehabilitering i varmt klimat

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Målet är att åstadkomma effekter så patienter som rehabiliteras uppnår optimal funktionsnivå. En viktig komponent är att rehabiliteringen sker i varmt klimat. Syftet är att personer som ingår i målgruppen ska genom adekvat och effektiv rehabilitering uppnå bästa möjliga funktionsförmåga såväl fysiskt, psykiskt som socialt och vara motivationshöjande till fortsatt egenvård.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-04-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2121-O002467