Region Skånes upphandlingar Regional Anestesi NRFit

Regional Anestesi NRFit

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Medicintekniska produkter för Regional Anestesi. Gäller produkter som berörs av ISO 80369-6/NRFit™-standarden för neuraxiala användningsområden och (större) regional anestesi vilket bland annat innefattar: Epidural anestesi. Spinal anestesi.Lot nr.: 1

Kravspecifikation VRF - Generella krav

Upphandlingen avser ramavtal för successiva inköp av produkter som berörs av ISO 80369-6/NRFit™-standarden för neuraxiala användningsområden och regional anestesi.

Last tender date: 03/05/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=8532

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=8532&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 05/30/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Administrativa föreskrifter - Över tröskelvärde

Upphandlingen avser ramavtal för successiva inköp av produkter som berörs av ISO 80369-6/NRFit™-standarden för neuraxiala användningsområden och regional anestesi.

Last tender date: 03/05/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=8532

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=8532&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 05/30/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Information till anbudsgivarens om hur Region Skåne hanterar personuppgifter vid upphandling

Upphandlingen avser ramavtal för successiva inköp av produkter som berörs av ISO 80369-6/NRFit™-standarden för neuraxiala användningsområden och regional anestesi.

Last tender date: 03/05/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=8532

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=8532&GoTo=Tender

Duration contract start date : 05/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 05/30/2026 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-05)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-02-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001361