Ramningstjänster

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen avser ramningstjänster av befintliga verk ur Region Skånes konstsamling.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-11-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-10-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-FA000237