Ramavtal Vitvaror

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Title: Administrativa föreskrifter

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-02-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-FA000207