Region Skånes upphandlingar Ramavtal Ventilationsfilter

Ramavtal Ventilationsfilter

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen avser inköp av ventilationsfilter för Region Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-FA000248