Region Skånes upphandlingar Ramavtal tekniska konsulter och arkitekttjänster

Ramavtal tekniska konsulter och arkitekttjänster

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandling av ramavtal Tekniska konsulttjänster och arkitekttjänster har till syfte att säkerställa Beställarens behov av byggrelaterade konsulttjänster inom efterfrågade kategorier och enligt givna förutsättningar i förfrågningsunderlaget. Löpande om- och tillbyggnationer planeras för många av de fastigheter som Region Skåne äger idag eller förvärvar under avtalstiden.

Sista anbudsdag
Imorgon

(2023-01-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-FA000069