Region Skånes upphandlingar Ramavtal Systemintegratör kamerabevakning

Ramavtal Systemintegratör kamerabevakning

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingens syfte är att säkerställa Region Skånes behov av en Systemintegratör för kamerabevakning.

Uppdraget består i att som Systemintegratör på ett proaktivt sätt projektera, leverera, installera, övervaka och underhålla kamerabevakningslösningar för Region Skånes olika behov. Systemintegratören kommer ansvara för både installation och driftsättning av nya kameror, årlig service och support för Region Skånes nuvarande bestånd av kamerabevakningsanläggningar samt akuta reparationer.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-10)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-FA000249