Region Skånes upphandlingar Ramavtal Säkerhetstekniska installationer för inhyrda lokaler

Ramavtal Säkerhetstekniska installationer för inhyrda lokaler

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

Upphandling av ramavtal gällande nya säkerhetstekniska installationer samt service och felavhjälpning på befintliga anläggningar i inhyrda lokaler.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-08)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-FA000236