Region Skånes upphandlingar Ramavtal Projektledare

Ramavtal Projektledare

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandling av projektledare till Region Skånes byggherreorganisationer inom kompetensområdena Bygg, El och VVS.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-25)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-FA000250