Region Skånes upphandlingar Ramavtal Ljuskällor

Ramavtal Ljuskällor

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen har till syfte att säkerställa Beställarens behov av ljuskällor enligt givna förutsättningar i förfrågningsunderlaget. Uppdraget omfattar inte utomhusbelysning, armaturer eller dylikt.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-10-20

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-FA000138