Region Skånes upphandlingar Ramavtal Låssmedstjänster

Ramavtal Låssmedstjänster

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Region Skåne har för avsikt att upphandla ett ramavtal för låssmedstjänster avseende bl.a. felsökningsarbeten, reparationer, installationer och underhåll av befintliga installationer och utrustning samt leverans av låsprodukter. Med låsprodukter avses ingående delar i dörrmiljöer så som cylindrar, låskistor, dörrstängare, nycklar m.m.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-05-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-FA000073