Region Skånes upphandlingar Ramavtal Kylar och frysar Lab/Medicin samt till NSM

Ramavtal Kylar och frysar Lab/Medicin samt till NSM

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen är uppdelad i flera delområden och avser anskaffning av kyl/frys för förvaring av läkemedel, laboratoriekylar/frysar, blodkylar, lågtemperaturfrysar och kyl/frys av hushållskaraktär för reagens- och läkemedelsförvaring anpassade för Nya sjukhuset i Malmö (NSM) och som ett regionalt övergripande ramavtal inkl. leverans och installation mm.

Ramavtal Kylar och frysar Lab/Medicin samt till NSM

Lågtemperaturfrysar (-86°C)

Ramavtal Kylar och frysar Lab/Medicin samt till NSM

Blodkylar

Ramavtal Kylar och frysar Lab/Medicin samt till NSM

Kyl/frys för läkemedelsförvaring 1

Ramavtal Kylar och frysar Lab/Medicin samt till NSM

Kyl/frys för läkemedelsförvaring 2

Ramavtal Kylar och frysar Lab/Medicin samt till NSM

Kyl/frys för laboratorieändamål

Ramavtal Kylar och frysar Lab/Medicin samt till NSM

Liten läkemedelskyl

Ramavtal Kylar och frysar Lab/Medicin samt till NSM

Liten laboratoriekyl

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-07-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002290