Region Skånes upphandlingar Ramavtal Kvalitetsledare

Ramavtal Kvalitetsledare

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen av ramavtal Kvalitetsledare har till syfte att säkerställa Regionfastigheters behov av kvalitetsledning.

Upphandlingen kommer även att resultera i tilldelning av första avropet på detta ramavtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-07-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-FA000138