Region Skånes upphandlingar Ramavtal Kopierings- och plottningstjänster

Ramavtal Kopierings- och plottningstjänster

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandlingen avser Region Skånes behov av kopierings- och plottningstjänster inklusive leverans. Uppdraget omfattar inte bearbetning av inlämnade filer inför printning. Filer som skickas till Leverantören inom ramen för detta avtal ska vara tryckklara. Regionfastigheters entreprenörer har möjlighet att nyttja detta avtal vid genomförande av uppdrag från Region Skåne.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-03-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-02-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-FA000273